Otthonápolás

Forrás:www.hazipatika.com

A nagy távolságok és a rohanó életmód miatt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy idős vagy beteg szeretteikről személyesen gondoskodjanak. Erre nyújthat megoldást az otthoni szakápolás és a házi segítségnyújtás.

Kórházi ellátás kiváltása a beteg otthonában:

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. Az otthoni szakápolás lényege, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve a bennfekvés időtartama is lerövidíthető. Otthoni szakápolást a beteg háziorvosa rendelhet el, és a háziorvos határozza meg, hogy a betegnél milyen ellátások alkalmazhatók, azokat milyen gyakorisággal kell kapnia, valamint ha szükség van rá, előírja a gyógyszeres kezelést is. Otthoni betegápolás keretében a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe a betegek: 

 • szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás
 • katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó feladatok
 • baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése
 • tracheális (gége) kanül tisztítása, betét cseréje
 • műtéti területek - nyitott és zárt sebek - ellátása
 • intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás
 • sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének (csövek) kezelése
 • szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után
 • dekubitálódott (felfekvéses) területek, fekélyek ápolása
 •  betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében: mozgás, hely- és helyzetváltoztatás segítése.
 • szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások: UH inhalálás, légzésterápia, szívó alkalmazása, oxigénterápia
 • tartós fájdalomcsillapítás
 • elekroterápia
 • otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében
 • Fontos kiemelni, hogy az otthoni szakápolás része, hogy az ápoló ne csak elvégezze, hanem meg is tanítsa a betegeknek és/vagy a hozzátartozóknak mindazon feladatokat, amelyeket ők is el tudnak látni.

Fontos kiemelni, hogy az otthoni szakápolás része, hogy az ápoló ne csak elvégezze, hanem meg is tanítsa a betegeknek és/vagy a hozzátartozóknak mindazon feladatokat, amelyeket ők is el tudnak látni.

Házi segítségnyújtás a rászorultaknak

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását a gondozott lakásán biztosítja. Házi segítségnyújáshoz a területileg illetékes szociális szolgáltatótól kérhetünk segítséget. Az ellátást a helyi önkormányzat köteles biztosítani a rászorulóknak. A szolgáltatás lényege, hogy a rászoruló továbbra is önállóan, a saját otthonában élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi teendők elvégzéséhez: mosakodáshoz, öltözködéshez, esetleg bevásárláshoz.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, és a segítségnyújtást a szakvéleményben maghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban kell nyújtani

A házi segítségnyújtás keretében a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe a betegek:

 • néhány órás nappali felügyelet
 • a gondozott pelenkázása, mosdatása, etetése
 • háztartási feladatok ellátása
 • beszélgetés, lelki segítség
 • gyógyszerkiváltás
 • ügyintézés, bevásárlás
 • érintett kísérése (orvoshoz, sétálni vagy ahova a gondozott kéri)

Ha mi maradunk otthon a beteggel

Tartósan beteg hozzátartozót (testvér, testvére házastársa, élettárs, házastárs, házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, egyenes ágbeli rokon, egyenes ágbeli rokon házastársa, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő) egy családtag is ápolhatja otthon. Ennél a megoldásnál az állam anyagi hozzájárulást biztosít a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére. Az ápolási díj összegét a gondozásra szorult állapota határozza meg.

Alapösszegű ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyosan fogyatékos vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.

Az ápolási díj havi bruttó összege (2018. évben) 32.600 Ft.

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó, aki olyan személy gondozását, ápolását végzi:

 • akinek - a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján - rehabilitációja nem javasolt, ezen belül egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes
 • olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A kiemelt ápolási díj havi bruttó összege (2018. évben) 58.680 Ft.

Emelt összegű ápolási díjra jogosult az a nagykorú hozzátartozó:

 • aki fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi
 • a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

 Az emelt összegű ápolási díj havi bruttó összege 48.900 forint.

vissza

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.